سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
هرکه با همنشینِ بد دوستی کند، ایمن نمی ماند . [لقمان علیه السلام ـ به فرزندش ـ]